Cijfers uit… Spanje

De situatie in het buitenland is vaak zoveel slechter dan in eigen land. We werpen een blik op het jaarlijks rapport van de Fundación Affinity waaruit blijkt dat er in Spanje vorig jaar 183.103 honden in de steek werden gelaten, en vatten de cijfers kort samen.

Spanje telt volgens het rapport 1.544 opvangcentra waarvan 1.294 dierenasielen en (privé) opvangcentra zijn en 250 gemeenten die dieren opvangen.

In 2019 werden er in totaal 183.103 honden in de steek gelaten. Als je weet dat Spanje 47 miljoen inwoners telt, dan komt dit dus neer op circa 22 honden per 10.000 inwoners.

Profiel van de honden

 • 6 op 10 honden zijn kruisingen.
 • 6 op 10 honden zijn volwassen.
 • 78% zijn middelgrote honden.
 • 72% had geen microchip terwijl dit wel verplicht is.
 • 67% is gezond, 21% is ziek en 12% gewond.

Verblijftijd in asiel

Bij puppy’s ligt de gemiddelde verblijfsduur rond de 3 maanden, bij volwassen honden loopt dit op tot 10 maanden.

Hoe belanden ze in Spanje in de asielen?

De meeste dieren worden op straat gevonden of opgehaald.

 • In 63,3% van de gevallen werd de hond door de politie op straat gevonden of weggehaald wegens mishandeling of het syndroom van Noé. De politie overhandigde het dier aan de dierenasielen en opvangcentra.
 • In 36,7% van de gevallen werd de hond door de eigenaar zelf naar een dierenasiel gebracht of door een particulier die de hond had gevonden.

Toekomst van de asielhonden

 • 44% van de in de steek gelaten honden werd geadopteerd.
 • 23% van de honden kon vanwege de chip herenigd worden met hun baasje.
 • 16% van de honden woont nog steeds in een opvangcentrum of asiel.
 • 5,6% werd overgedragen aan andere entiteiten.
 • 5,4% van deze dieren overleed een natuurlijke dood of werd geëuthanaseerd, meestal omdat het dier ziek was of agressief gedrag vertoonde en adoptie helaas niet meer verantwoord was.
 • 4,4% ging naar een pleeggezin.

Motieven voor afstand in Spanje

Een van de belangrijkste redenen voor het achterlaten van honden zijn ongewenste nestjes.

Helaas zijn de motieven voor afstand niet altijd bekend gezien het vaak niet de eigenaar is die het dier naar het asiel brengt. Met de informatie die het rapport wel kon opvragen, zien we dat de redenen voor afstand gevarieerd zijn. Ongewenste nestjes, gedragsproblemen, het einde van het jachtseizoen en verlies van interesse springen eruit.

Andere redenen zijn: economische factoren, allergieën, verhuis, gebrek aan tijd of ruimte, ziekenhuisopname of overlijden, geboorte van een kind of scheiding.

Ondanks wat vaak wordt gedacht, zijn vakanties slechts in enkele gevallen een reden tot afstand.

Adoptie

Vrijwel alle uitgevoerde adopties waren succesvol (93%).

De belangrijkste redenen om geadopteerde dieren terug te brengen zijn echter: het gedrag van het dier, het feit dat het een grotere verantwoordelijkheid vertegenwoordigt dan verwacht en allergieën van de baasjes.

Nota

De Fundación Affinity heeft zich bij de cijfers van dit onderzoek louter gebaseerd op de gegevens die de opvangcentra en dierenasielen in Spanje bijhouden. Dit houdt dus in dat het aantal in de steek gelaten honden in realiteit waarschijnlijk vele malen groter zal zijn.

Bekijk hier het hele rapport van 2019