Goed nieuws voor de Vlaamse dierenasielen!

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts zal elk jaar 1,2 miljoen euro investeren in de Vlaamse dierenasielen. Er komt een vast steunbedrag waar alle asielen beroep op kunnen doen alsook een uniforme vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren én een extra compensatie die varieert naar gelang de opvangcapaciteit van het asiel.

“Asielen doen fantastisch werk voor mens en dier, maar tot nu werden ze financieel volledig aan hun lot overgelaten. Dat gaan we voor eens en voor altijd rechtzetten.”

Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn

De medewerkers van de 166 erkende dierenasielen in Vlaanderen werken zich elke dag uit de naad om zorg te dragen voor verwaarloosde, verdwaalde of vergeten dieren. De asielen draaien vooral op vrijwilligers en eigen fondsenwerving: er was nog nooit structurele financiële steun vanuit de overheid. Tot nu toe konden asielen alleen een vergoeding krijgen voor de opvang van inbeslaggenomen dieren. Daar waren vaak discussies over omdat het niet duidelijk was welke uitgaven precies in aanmerking kwamen voor terugbetaling.

Dit jaar was er voor het eerst een impuls van 3.000 euro voor elk Vlaams erkend asiel, maar dat was nog maar een eenmalige maatregel. Elk erkend Vlaams dierenasiel kreeg 3.000 euro van de Vlaamse overheid indien het voor 30 april 2020 de dieren die geadopteerd konden worden aanbood via het adoptieplatform www.adopteereendier.be. En indien het asiel gebruik maakte van het beheerprogramma Animal Shelter om hun administratie te vereenvoudigen.

“We gaven dit jaar dierenasielen al een financieel steuntje in de rug én we zorgden er voor dat alle asieldieren uit heel Vlaanderen samen konden komen op één website”

Ben Weyts, Vlaams minister voor Dierenwelzijn

Basisbedrag voor erkende Vlaamse dierenasielen

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft nu de krijtlijnen uitgetekend voor een structurele en stabiele financiële ondersteuning voor dierenasielen. Elk jaar zal meer dan een miljoen euro geïnvesteerd worden in de dierenasielen. Weyts voorziet drie pijlers.

  • een basisbedrag voor alle erkende asielen, die hiervoor slechts aan enkele laagdrempelige voorwaarden moeten voldoen.
  • een uniforme vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren, zodat asielen duidelijkheid krijgen en discussies vermeden worden.
  • een extra compensatie die varieert naar gelang de opvangcapaciteit, waarbij ook rekening gehouden wordt met het voorzien van unieke opvangplaatsen.

In het belang van de vrijwilligers en van de dieren

Het nieuwe subsidiesysteem wordt nog dit jaar operationeel.

“We willen asielen een vaste financiële basis geven. Zo ontstaat er een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom, waar de asielen verder op kunnen bouwen. Zo ontstaan er ook kansen om verder te professionaliseren. Dat is niet alleen in het belang van de vrijwilligers, maar ook van de dieren zelf.”

Ben Weyts, Vllaams minister voor Dierenwelzijn

Geef een reactie