Adopteren in Wallonië, vanaf vandaag nog moeilijker!

on

Een huisdier kopen of adopteren in Wallonië, het was helaas vaak al niet gemakkelijk. Als je de afstand en taalbarrière al kon overbruggen, en als het asiel al adopties toeliet buiten de regio -wat jammer genoeg vaak niet het geval is- dan zit je vanaf vandaag nog met een extra ‘akkefietje’. Vanaf 1 juli 2022 wordt er namelijk om een bewijs gevraagd dat aantoont dat je huisdieren mag houden.

Een goede zaak? De asielen waren in ieder geval vragende partij en blij met deze beslissing. Persoonlijk denk ik echter dat het een enorme administratieve rompslomp wordt die ja, misschien impulsieve aankopen wat zal afremmen, maar die ook heel wat mensen zal tegenhouden om een dier te adopteren. Het is een document dat inhoudelijk gewoon weinig zegt. We weten allemaal hoe zwak de straffen zijn en hoeveel er moet gebeuren vooraleer een dier wordt weggehaald en een verbod wordt opgelegd. Dit zegt nog steeds weinig over je capaciteiten als (toekomstige) diereneigenaar.

Ook als Vlaming zal je om een bewijs gevraagd worden als je in Wallonië een dier aankoopt of adopteert. Je vraagt het bewijs dan op voorhand schriftelijk of per mail aan. Echter… het bewijs geeft enkel inbreuken weer op Waals terrein… Die kans is dus wel héél erg klein voor een Vlaming. Daarbovenop is het document maar 30 dagen geldig. Een zoektocht naar het geschikte huisdier is vaak een proces van vele maanden. Als je voorbereid wil zijn, zal je dus ofwel iedere maand een nieuwe versie moeten opvragen ofwel zonder bewijs overal kennismaken en hopen dat je het bewijs achteraf mag opsturen en niet meermaals de hele afstand moet overbruggen.

Los daarvan, als je partner een geldig bewijs heeft en jij niet, dan blijft het nog mogelijk het huisdier op zijn naam te adopteren in Wallonië. En welke broodfokker zal aandringen op dat bewijs wanneer hij gewoon wil kunnen verkopen? De sancties zullen vast niet opwegen tegen de gemiste verkopen dus ook hier zal er veel gesjoemeld worden!

Ik ben een grote voorstander voor een “zwarte lijst” die iedere verkoper of asiel kan inkijken. Echter nu worden de rollen omgedraaid en wordt eigenlijk iedereen gepenaliseerd voor een zeer kleine groep mensen die geen huisdier mag houden (het zou hier gaan om een 40-tal personen?). Is dit niet het probleem verschuiven? Er gebeurt zelden opvolging van personen die geen huisdieren mogen houden. Tenzij er terug klachten komen! Nu is dat probleem verschoven naar de handelszaken en fokkers zelf om dit te controleren en krijgen de gemeentes er een hele administratieve rompslomp bij. Waarom niet gewoon meer inspecteurs aannemen en mensen die in het verleden geen huisdieren meer mochten houden beter opvolgen? Het lijkt zo simpel..

Ben jij een voor- of tegenstander, en waarom?

Le permis de détention, oftewel het bewijs dat je huisdieren mag kopen of adopteren

Vanaf 1 juli 2022 zal je een bewijs moeten voorleggen dat aantoont dat je over een huisdier mag beschikken. Handelszaken, asielen en fokkers zullen aan iedereen die een dier wil kopen of adopteren in Wallonië dit document vragen. Het document bewijst dat de persoon in kwestie geen verbod heeft, tijdelijk of permanent, om een huisdier te houden of te verwerven.

Het Waalse bewijs voor huisdieren in vraag en antwoord:

Wat is de bedoeling van het bewijs?

  • Enerzijds voorkomt het dat mensen die al een dier hebben mishandeld of verwaarloosd en die hiervoor gestraft zijn, niet terug een dier in huis kunnen halen. De termijn en de voorwaarden zijn juridisch bepaald.
  • Anderzijds voorkomt het impulsieve aankopen waarbij mensen een dier nemen zonder na te denken over de consequenties hiervan. Teveel afstanden gebeuren doordat mensen dieren aankopen in een impulsieve opwelling. Wanneer de vakantie komt, of de gezondheidsproblemen beginnen, staan ze het dier af. Het feit da men nu eerst naar de gemeente moet geeft een minimum aan reflectie en voorkomt hopelijk vaker zo’n situaties.

Waar kan men mij dit bewijs vragen?

In handelszaken gespecialiseerd in de verkoop van dieren, in asielen en bij fokkers van huisdieren. Het bewijs is enkel nodig bij de verkoop aan particulieren, dus niet tussen professionals onderling.

Voor verkoop tussen particulieren geldt het bewijs niet, doch mogen zij ook om het bewijs vragen om te controleren of de kandidaat wel geschikt is. Het is zelfs aangeraden. Let wel, als je als particulier in Wallonië een nestje hebt, zelfs eenmalig, moet je je als occasionele fokker laten registreren.

Ik heb al een of meerdere dieren, heb ik dan ook nog een bewijs nodig?

Neen, het bewijs voor huisdieren is enkel nodig voor het aankopen of adopteren in Wallonië vanaf 1 juli 2022.

Hoelang is het bewijs geldig?

De geldigheid bedraagt slechts 30 dagen. Het heeft dus geen zin het papier lang op voorhand reeds aan te vragen als je in de (verre) toekomst de aankoop of adoptie van een huisdier zou overwegen.

Is er een overgangsperiode?

Er is een overgangsperiode voorzien tot 30 september 2022. Dit houdt in dat de persoon in kwestie naderhand nog het document moet kunnen tonen.

Wie krijgt zo’n bewijs?

Iedereen beschikt automatisch over het bewijs, tenzij deze is afgenomen, tijdelijk of permanent, door een juridische of administratieve beslissing vanwege verwaarlozing of mishandeling.

Als je bewijs wordt afgenomen, zal je hiervan geïnformeerd worden per post.

Ik woon in Wallonië, wat moet ik doen voor mijn bewijs?

Woon je in Wallonië, dan ga je naar de gemeente met je identiteitskaart. Daar zal de gemeentebeambte je het bewijs uitprinten. De gemeente beslist verder zelf of ze een kleine administratieve vergoeding aanrekenen voor dit bewijs.

Bij gemeenten die voorzien zijn van een e-loket kan je het bewijs ook via digitale weg bekomen.

Ik woon niet in Wallonië, heb ik ook een bewijs nodig?

Ja, ook dan moet je een bewijs voorleggen. Dit moet je echter niet bij de gemeente halen maar kan je via mail aanvragen bij de Service Public De Wallonie, Ressources Naturelles, Environnement. Je kan hen mailen via fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be

Of je kan per post een aanvraag doen. De aanvraag gebeurt door de persoon die de aankoop of adoptie zal doen en bevat je naam en voornaam, je nationaal register en je adres.

Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles, Environnement
Avenue Prince de Liège 15

5100 Jambes.

Ze bezorgen het bewijs binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van je aanvraag.

Is het bewijs op alle huisdieren van toepassing?

Voorlopig wel, zelfs op goudvissen. Omdat liefhebbers soms vissen of vogels in meerdere fasen aankopen zal er hier nog verder rond vergaderd worden of een eventuele versoepeling voor deze doelgroepen nodig is.

Behalve voor honden en katten heb je dus ook voor knaagdieren, vissen, reptielen, pluimdieren etc een bewijs nodig.

Welke huisdieren zijn uitgesloten van het bewijs?

Als je voor professionele doeleinden een hond koopt zoals de politie, de douane, het leger etc dan is een bewijs niet nodig.

Ook blindegeleidehonden of assistentiehonden hebben geen bewijs nodig.

Een attest dat dit kan aantonen is dan wel handig voor de fokker.

Wat als ik een huisdier in Vlaanderen of het buitenland koop?

Dan is er geen bewijs nodig. Het bewijs is enkel van toepassing op het Waals grondgebied.

Wat als ik iemand een huisdier cadeau wil doen?

Dit zal niet meer mogelijk zijn zonder dat de betrokken persoon die het dier krijgt de aanvraag zelf doet. Ook hiermee hoopt men impulsaankopen te voorkomen.

Wat zijn de straffen op het ontbreken van het bewijs?

Zowel het asiel, de handelszaak of de fokker, als jijzelf als koper, riskeren een administratieve boete van 150 tot 200 000 euro.

Er is een aanpassingsperiode voorzien en dus voorlopig nog enige soepelheid in de sancties.

Hoe en wie zal de opvolging controleren?

Handelszaken, asielen en fokkers moeten een register aanleggen en controleurs of politie kan dit document komen controleren.

Heb je nog vragen? Je kan verder lezen op de website van BEA.

Één reactie Voeg uw reactie toe

Geef een reactie