Nieuwe regels in strijd tegen hondenhandel

In Nederland is het verplicht om je hond te chippen en sinds 2013 ook te registreren. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen er enkele nieuwe regels bij in de strijd tegen de illegale hondenhandel. Ben jij al op de hoogte?

Wat is de huidige situatie?

Tot 1 november is de situatie zo dat je in Nederland als koper alleen een hond mag kopen met een chip en registratie. De hondenkoper moet zelf de overname registreren bij een databank voor chipregistratie. Wijzigingen in adres, een vermissing, export of bijvoorbeeld het overlijden van de hond moeten ook gemeld worden. Een EU-dierenpaspoort was enkel nodig bij reizen naar het buitenland.

Wat is de nieuwe situatie?

Vanaf 1 november wijzigt dit in die zin dat de hond ook een officieel EU-dierenpaspoort moet bezitten bij verkoop. De hondenkoper moet nog steeds zelf verplicht de hond registeren. Daar waar dit eerst gebeurde via databanken die de nodige gegevens doorgaven aan onder andere dierenartsen zal het nu gebeuren via portalen. Gegevens zullen op die manier direct doorgegeven kunnen worden aan de vragende instantie.

Ook nieuw is dat je je als dierenhouder moet laten registreren als je hond een nestje krijgt of als je een hond uit het buitenland importeert. Deze verplichting geldt ook voor particulieren die dus niet fokker of dierenhouder van beroep zijn. Deze wijziging zorgt voor een betere controle en een overzicht. Men kan beter opvolgen vanwaar de hond komt in de hoop illegale hondenhandel zo sneller een halt toe te roepen. Zo draagt iedereen zijn steentje bij voor een beter dierenwelzijn.

De illegale hondenhandel

Er is een enorme vraag naar honden en helaas is het overduidelijk dat een groot deel van die honden van illegale fokkers oftewel broodfokkers komen. De pups worden veel te jong weggehaald bij hun moeder en vervoert onder slechte omstandigheden. Mede hierdoor krijg je zieke en slecht gesocialiseerde pups met alle gevolgen van dien. Veel nieuwe eigenaren komen met de handen in het haar te zitten. Zowel qua zorgen maar ook qua onverwachte financiële kosten. Ook voor de volksgezondheid vormt de import van deze pups een groot gevaar. De pups kunnen onder andere hondsdolheid meebrengen. Omdat ook met papieren (en vaccins) in het buitenland gesjoemeld wordt, is de juiste opvolging vanuit Nederland erg moeilijk. Een ander probleem is dat hondenfokkers weten dat pups uit het buitenland kopers afschrikken. Daardoor gaan ze steeds vaker pups verkopen met een Nederlandse chip en paspoort, ook al werden ze toch uit het buitenland geimporteerd. Hoog tijd dus om werk te maken van een beter beleid en een verstrenging van de regels is daarbij een kleine stap in de goede richting.

“De NVWA onderzocht het voorbije jaar 189 meldingen. In 42 gevallen was de rabiësvaccinatie niet in orde, een serieus gevaar voor de volks- en diergezondheid. Twintig keer werd geconstateerd dat er honden zijn ingevoerd zonder hondenpaspoort, waren honden te jong bij de invoer (jonger dan 15 weken) of ontbrak het gezondheidscertificaat.”

Factsheet inspectieresultaten dierenwelzijn 2020

De nieuwe regels stap voor stap

Onderstaand filmpje legt de regels uit.

Voor de houder/fokker:

  1. Ben je geen beroepsmatige fokker maar heb je toch een nestje, dan registreer je je als houder. Ook bij het importeren van honden registreer je je als houder. Bij registratie krijg je dan een uniek UBN nummer. Dit heb je later nodig bij het aanvragen van het paspoort en het chippen.

Houders die reeds beroepsmatig fokken of importeren hebben normaal gezien reeds een UBN nummer en hoeven zich dus niet meer aan te melden als houder.

  • De houder/fokker laat de hond chippen bij zijn eigen dierenarts of chipper. Die registreert bij het portaal dat de hond gechipt is. Het UBN nummer is hiervoor nodig.
  • De houder/fokker vraagt een EU-dierenpaspoort aan en de dierenarts registreert het paspoort bij het portaal.

Bij import laat je de eerste registratie bij de dierenarts doen 2 weken na aankomst in Nederland. De dierenarts registreert de chip, het paspoort en de import bij het portaal. Indien de hond van buiten de EU komt en geen EU-dierenpaspoort zou bezitten dan zorgt de dierenarts hier ook voor.

Voor de nieuwe eigenaar:

  • De nieuwe eigenaar registreert de overname en geeft wijzigingen door zoals een overlijden of een vermissing bij een aangewezen portaal.
Infographic nieuwe regels

Welke portalen zijn er?

De overheid heeft meerdere portalen aangewezen waar hondenhouders terecht kunnen. Er zijn met elk van hun afspraken gemaakt. Elk portaal zorgt er bijvoorbeeld voor dat je gegevens veilig zijn en rechtstreeks vanuit de portalen naar de centrale databank gaan. Zo heeft de overheid informatie van alle geregistreerde honden in Nederland.

Aangewezen portalen

Werk niet mee aan de hondenhandel

Het is volgens de wet verboden om een hond zonder chip en registratie te kopen. Vanaf november moet de hond dus ook een EU-paspoort bezitten. Er zullen steeds verkopers blijven bestaan die honden verkopen zonder paspoort, chip en registratie en die helaas door de mazen van het net vallen qua controle. Kies echter voor het dierenwelzijn en doe niet mee aan deze illegale handel. Enkel samen kunnen we een verschil maken. Zeg nee tegen broodfok en zeg nee tegen verkopers die hun honden niet correct in orde laten zetten voor verkoop!

Welke meerwaarde biedt het EU-paspoort?

Los van het feit dat je het sowieso reeds nodig had en nog steeds hebt om naar het buitenland te reizen weet je zo meer over de achtergrond van je hond. Het bevat algemene informatie over de hond maar ook informatie over de vaccinaties en de gezondheidstoestand.

Als je je hond aankocht voor 1 november 2021 dan is het paspoort niet verplicht zolang je niet naar het buitenland gaat. De verplichting geldt dus enkel voor pups en import na deze datum.

Wat als ik werd opgelicht?

Kocht je toch een hond die niet geregistreerd werd of werd je opgelicht door een vals paspoort? Dan vraag je best een UBN-nummer aan door je te registreren als dierenhouder. Zo kan je je nieuwe hond alsnog door de dierenarts correct laten registreren bij een portaal.

Hoe zit het met de hondenhandel op Marktplaats?

De NVWA heeft afspraken met Marktplaats om toch toezicht te kunnen houden op de handel die via dat platform gebeurt. Zo moet er ingegeven worden of een dier gechipt, geregistreerd en gevaccineerd is, en of het een rashond is. Gegevens van verkopers kunnen worden achterhaald bij een controle of ter voorbereiding van een melding.

Meer informatie

Voor meer informatie ga naar www.rvo.nl/hond-kopen

Geef een reactie