Asiel test thuisadopties uit

Het Dierenopvangcentrum Zemst start vanaf mei met thuisadopties. Namelijk het herplaatsen van honden vanuit de thuis van de eigenaar! Het vergt wat meer organisatie om dit in goede banen te leiden maar de honden verblijven zo in hun vertrouwde omgeving en hebben dus veel minder stress. Ook blijven de asielplekjes zo vrij voor noodgevallen die helaas niet thuis kunnen blijven!

“De honden die momenteel in het centrum verblijven, zijn honden met een rugzak of gedragsproblemen waardoor ze langer in het centrum verblijven, en er dus minder snel een plaats beschikbaar zal zijn. Momenteel staan er honden op onze wachtlijst, die er al bijna vier maanden op staan.”

Ferry Heikoop, centrumverantwoordelijke Dierenopvangcentrum Zemst

Het is fijn dat steeds meer asielen open staan voor opvanggezinnen enerzijds en het herplaatsen van eigenaar tot eigenaar anderzijds! De druk van overvolle asielen en ellenlange wachtlijsten heeft ze gedwongen uit hun comfort zone te komen om oplossingen te zoeken en dat is, in mijn ogen en in dit geval, zeker een vooruitgang!

Heel wat verenigingen werken uiteraard al volgens het principe van herplaatsen van eigenaar-naar-eigenaar. Zo heb je bijvoorbeeld Helping Dogs voor alle rassen. en specifiek voor bulletjes SOS BULLDOG BELGIUM die voornamelijk in Wallonië werkzaam zijn en Bullenmatch 2.0 die (hoofdzakelijk) in Nederland vanuit de thuissituatie herplaatst. Voor een asiel met fysieke kennels was en is dit echter tot nu toe zeer uitzonderlijk! Zij hebben zich ook aan striktere regels te houden als erkend asiel, zoals een dierenartscontrole.

Afstandsprocedure thuisadopties

“Het ter adoptie aanbieden van een hond vanuit thuis is niet zo eenvoudig. Wij moeten ons aan de wetgeving houden voordat een hond ter adoptie mag komen. Deze acties voeren we normaal in het centrum uit.”

Ferry, Dierenopvangcentrum Zemst

Op hun Facebookpagina legt het centrum het stappenplan uit voor een adoptie van thuis uit:

  • De eigenaar komt op een vaste dag in de week langs met de hond(en) die deze wenst af te staan. Op deze dag zal ook de dierenarts en gedragstherapeut aanwezig zijn.
  • De hond verblijft dan een dag in het asiel ter observatie en om volledig in orde gezet te worden.
  • De dierenarts brengt de hond wettelijk in orde, moest dit nog niet het geval zijn. Hij krijgt een chip als deze ontbreekt, en brengt eventuele ontbrekende vaccinaties in orde. Ook eventuele castratie is een optie.
  • De gedragstherapeut evalueert de hond.

“Honden met bepaalde gedragsproblemen zullen ten alle tijden naar het centrum komen, hiervoor is een adoptie vanuit thuis niet mogelijk.”

Ferry, Dierenopvangcentrum Zemst
  • Een asielmedewerker overloopt met de eigenaar een lijst en stelt een aantal belangrijke vragen.
  • Met de gegevens die het asiel die dag heeft kunnen verzamelen, wordt dan een profiel opgemaakt van de hond.
  • De hond keert dezelfde dag of de dag erna terug naar de eigenaar.
  • Nu volgt de selectieprocedure van mogelijke adoptanten. Het centrum doet deze selectie zelf. Vinden ze een geschikte kandidaat, dan wordt er een afspraak gemaakt met beide partijen voor een bezoek.

“Is een thuisadoptie niet mogelijk? Dan kan de hond uiteraard naar het asiel komen als er plaats is! Is er geen plaats dan wordt de hond op onze wachtlijst geplaatst.”

Ferry, Dierenopvangcentrum Zemst

Afstandsbijdrage thuisadopties

Het Dierenopvangcentrum zal ongeacht de manier van herplaatsing nog steeds een afstandsbijdrage aanrekenen.

“Of de hond van thuis wordt geplaatst, of vanuit het asiel, we maken er geen onderscheid in aangezien we nog steeds dezelfde kosten hebben zoals de dierenarts, gedragstherapeut en de tijd die we er in steken.”

Ferry, Dierenopvangcentrum Zemst

Woonplaats van de eigenaar

Het Dierenopvangcentrum Zemst werkt voor de opvang van dieren met vaste contractgemeentes. Hieronder vallen Zemst, Steenokkerzeel, Kampenhout, Boortmeerbeek, Machelen – Diegem, Vilvoorde, Grimbergen en Putte. Inwoners uit deze gemeenten zullen dus ook in aanmerking komen voor adopties vanuit thuis.

“Mensen buiten de contractgemeentes mogen altijd een aanvraag indienen voor afstand. Afhankelijk van de bezetting, kan de hond naar het opvangcentrum komen. Is er geen plek? Dan houden wij in dat geval helaas géén wachtlijst bij.”

Ferry, Dierenopvangcentrum Zemst

Voorlopig gaat het om een testproject van drie maanden, eind augustus zal er een evaluatie plaatsvinden over het project.

Geef een reactie